Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:47:19:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by Lz on Nov 22, 2019 at 13:32:36:

thấy nàng kia còn khôn khéo hơn tui, thay vì tự nhận là CH thì lại bảo CH là bạn trai cũ . That is her, CH, I bet you ehheheeeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]