Re: Mnh khng trng đu, xin đừng la hoảng


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 15, 2018 at 16:41:46:

In Reply to: Re: Mnh khng trng đu, xin đừng la hoảng posted by ch on Dec 15, 2018 at 16:33:23:

HA hong để anh posted hi no :))

M HA củng chưa bit chắc sẻ ra sao nhưng mun bo cho ace bit thoi ... vi vạy HA củng ni vi P l khg c Anh

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]