Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 10:47:10:

In Reply to: Viet Nam và Trung Quốc posted by tn on Feb 07, 2020 at 10:36:31:

Mẽo cũng mang bác sĩ qua giúp TQ đó ...và Nhựt là kẻ thù không đội trời chung với TQ, cũng hô hào kêu gọi Wuhan hăy cố gắng lên ...

Đây là dịch truyền nhiễm ảnh hưởNg cả thế giới, chứ đâu chỉ riêng bọn Khựa đâu tn, nên ḿnh phải giúp và diệt tận gốc áMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]