thương con


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 22, 2019 at 13:52:50:

chả biết DG c thương nhc khong m lu lu lc nhc lm DG bực mnh , DG wish khong sanh ra n

cn bnh thường th DG đưa đn nhc , chở đi ny nọ, buy foods cho nhc, mua clothes cho nhc, sửa quần cho nhc, chỉ nhc học lớp tiếng việtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]