Re: hỏi dn ở Texas


Posted by DG ..65..96.202 on May 14, 2019 at 11:06:06:

In Reply to: Re: hỏi dn ở Texas posted by O(*_*)O on May 14, 2019 at 10:49:20:

hắn chưa dắt tui đi v mấy chổ đ nn chưa biết

bữa đi Las Vegas, hắn rủ bạn hắn đi coi mấy em nhảy thiếu vải, tui xin theo, hắn ni: con gi đi lm g v cuối cng bạn hắn (lc đ cn single, chưa c bồ), khong dm đi lm hắn khong đi lun lm tui tiếc hi hụi v tui vốn l bi-s m chưa dm "come out" hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]