Re: to TOI


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 13, 2020 at 20:49:42:

In Reply to: Re: to TOI posted by TOI on Sep 13, 2020 at 20:37:08:

what the heck ?????

bác đọc lại message của tôi ,,, và base on my message only please .... bác suy diễn ... rồi cho nói ra trong thâm tâm của tn .............

" thâm tâm của tn cũng nghĩ như mọi người là Trump sẽ đi vô nhà thờ vào lễ Phục Sinh và câu mong Thiên Chúa cho Trump vaccine để cứu nhân loại, đúng không nè "

where the heck you got this one from ?????????????????????? ?????????????????????? I never ever thought about it......

bác hay thật đó .... bốc chữ bỏ miệng nguoi ta hhihihihihihihi,,,

bác nói tn nói ....... bla bla ,,, tn đưa cái message ra để nói là tn không nói ..... ... bác đ̣i cái link ( bác nghĩ tn thay đổi message chăng) ... tn đưa cái link .... bác lại bảo trong thâm tâm của tn ........


hehehehehehehehe ...... I am done bác ... whatever you think, I'm cuồng tín, cuồng Trump, ngu si đần độn ....... .... ǵ cũng đuợc ....

ư dza .... v́ bác anh tinh hôm nay tn nói nhieu and đi ngủ trể .... thôi bác have a great day! .... and tinh ngủ ngon neu tinh đọc message này .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]