Re: vào khoảng thời gian này


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 15, 2019 at 12:02:25:

In Reply to: vào khoảng thời gian này posted by O(*_*)O on Feb 15, 2019 at 11:50:53:

O(*_*)O sống tốt lắm. Hạnh Phúc của ak&CP không phải là đếm tiền .... may phúc mấy đứa con trai của ak cũng tà tà như bố mẹ, cứ tà tà có giờ với gia đ́nh và vài bạn bè là tốt rồi. Sống không ân hận :):) O(*_*)O có định trở lại Japan không?
Trên đường đi hay về VN chẳng hạn ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]