Re: Vu Vơ


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 19, 2019 at 14:03:24:

In Reply to: Re: Vu Vơ posted by honhoang on Jul 19, 2019 at 13:35:30:

Hôm trước lúc bác đi vào sa mạc Mojave, không biết bác có vừa lái xe nghênh ngang vừa hát bài này không? Nếu không th́ lần sau bác nhớ hát cho vui :) Sa mạc vắng người, bác có hát thật to cũng không sao đâu

(PS. bác nhớ là đi đứng nghênh ngang th́ được, chứ đừng "nghễnh ngăng" rồi đâm vào bụi joshua tree th́ phiền lắm :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]