Re: mưa


Posted by MSP ..64..120.178 on Mar 13, 2018 at 12:00:32:

In Reply to: Re: mưa posted by :{ ) on Mar 13, 2018 at 11:47:25:

sẽ lm đ ng ạ
thằng con t n đi với cha n v lowe's, n đi mua hnh l về trồng, n thch ăn phần đầu hnh :)
cha n mua hột basil, tomato, đang đợi spring l ươm hột
đ mua mấy ci planter box rồi :)
sẽ khoe với ng khi cha con họ trồng trọt xong xuiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]