Re: to anh hoanghon ........... Chia tay hoàng hôn - Thanh Lam


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Dec 15, 2018 at 18:02:44:

In Reply to: to anh hoanghon ........... Chia tay hoàng hôn - Thanh Lam posted by CP on Dec 15, 2018 at 16:21:34:


Nhạc + lời hay .

Bác có thấy cô ca sĩ Thanh Lam này giống ai trong chợ ḿnh không?

Giống lắm đó. Từ khuôn mặt, mái tóc.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]