hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 12:11:30:

cuối tuần này chị bi.nh ve^` ở 3 nights, 4 days vi` Monday is a holiday.

mí bữa nay she bị nhức đầu, tim đập nhanh phải đi vô ER … hy vọng chiều nay về ở không quâ.y om ṣm với má her … she co' chuye^.n gi` la` hay la`m du*~, chu*?i bo*'i khi tha^'y ma(.t ma' her …

chị khác to^'i qua nói đem sang nhà chị để tránh má … nhưng hắn nói: ha('n o*? nha`, se~ canh her …

chi? mong chi. bi.nh kho^ng bu`ng no^? nhu* vu. truo'c te^'t

va` hy vo.ng co^? tay cu?a DG khong dde^? la.i the.o … nho'c no'i for sure you will bi. the.o , ha('n thi` no'i: cha('c khong bi. dda^u (of course fa?i no'i dzi. vi` chi. ha(n' ca('n ma` ) :) :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]