Re: hỏi ?


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 17:53:21:

In Reply to: Re: hỏi ? posted by KT on Aug 09, 2018 at 17:29:50:

Tại bác không biết đó thôi, phụ nữ Việt Nam rất dễ dính, nhiều khi không làm ǵ hết cũng dính. Tôi biết có ông kia chỉ "nói chuyện" thôi, vậy mà cũng làm cô kia dính bầu :) Nói chung là "nói chuyện", "giúp", "cầm tay", "đi dạo", "tâm sự", "đi ăn chè", cái ǵ cũng làm phụ nữ VN có bầu được hết. Nghe th́ rất khó tin nhưng mà có thật, chỉ có ở VN thôi, cái này khoa học vẫn chưa giải thích nổi v́ sao :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]