Re: đn b v gia đnh


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 11:41:17:

In Reply to: Re: đn b v gia đnh posted by MSP on Feb 15, 2019 at 11:27:58:

v cn vụ nếu họ khong c con ci cứ như l tại ngui đn b khong chịu sanh con . nhiều khi vấn đề ở anh chồng v sinh th sao

tui ni với hắn : kiếp sau tui lm đn ong hắn ni : anh cũng lm đn ng .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]