Re: invited ! chắc tớ


Posted by B ..73..180.33 on Oct 23, 2020 at 18:49:29:

In Reply to: Re: invited ! posted by ch on Oct 23, 2020 at 18:13:04:

ha ha ha ha

Họ cho tớ được mời 1 người (guest) đi theo !
Chắc tớ sẽ mời đằng kia htc nhu m đi thp tng h !
htc ở Bethesda, Maryland khng xa Washington DC bao nhiều

Geez ! ở chung cng phng hotel :
"ghi một đm trăng thanh
Qun bn đường vắng tnh
Chỉ cn em với anh !"

Ối ối TBM ơi l honhoang ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]