Re: Báo cáo về buổi họp mặt của SJG


Posted by Z81 ..98..134.180 on Sep 08, 2018 at 10:14:09:

In Reply to: Báo cáo về buổi họp mặt của SJG posted by :{ ) on Sep 08, 2018 at 09:57:37:

uổng nhỉ, ne^'u biết thế tui nhờ bác uống hộ vài chai bia :-))) !!! TC vẫn khỏe chứ ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]