Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by KT ..107..97.97 on Mar 13, 2018 at 11:56:36:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by :{ ) on Mar 13, 2018 at 11:51:54:

Bc nghe họ tụng kinh chưa ?
- dạ c nghe qua rồi lun, c khi KT chở mấy anh mấy chị về hay đi chợ, họ ni tiếng Quảng KT trả lời giọng Nam rồi KT nghĩ lại khng biết mấy anh chị c hiểu minh khng :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]