Ni xấu người sau lưng


Posted by KT ..107..97.97 on Feb 07, 2020 at 11:12:32:

Ci c m hay cho đồ ăn đ, lc no ni chuyện cũng nho nho Ngộng ngộng, đẫ vậy cn thm ci mi khi ni chuyện mo mo trề trề nữa, lm cho KT c cảm gic she khng i thật vậy, m ci ny khng ring g KT , một chị bạn khc của hẻr cũng ni với KT như vậy đ, gi chị khc đ nghỉ chơi với c hay cho đồ ăn rồi, sau khi 2 người đi chơi ring ở ngoiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]