Re: =====> HA


Posted by lv ..76..28.6 on May 18, 2020 at 09:16:32:

In Reply to: Re: =====> HA posted by DG on May 18, 2020 at 09:07:52:

Cũng là cờ bạc đó DG, nhưng là cờ bạc cao cấp :) chơi bằng giấy tờ, contract nhưng thua là tiền thật

Giả sử DG đi casino bỏ 100cash lên bàn play th́ thấy dễ nhu8ng nếu để 35K cash lên bàn th́ phải nghĩ lại, c̣n stock th́ 1 click play vài chục K quá dễ, nhưng dê chết lắm DG ỡiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]