Re: bác cáo


Posted by cáo ..45..78.23 on Jun 22, 2018 at 13:37:55:

In Reply to: bác cáo posted by Lz on Jun 22, 2018 at 13:17:28:

Bác hay bỏ chữ bậy bạ nhỉ

Tôi có nói Mẽo điều khiển DA VN bắt WIll đâu ...Bộ Mẽo biết Will có trong đám biểu t́nh đó truoc và sai CIA đi bắt Will à ?

Will is US citizen, nếu bị nước khác bắt th́ chính phủ Mẽo sẽ can thiệp ngay, chứ không chần chờ để WIll khai tội ḿnh nhut la VN và Mẽo đang làm business chung, nên rất dễ da`ng thả Will về Mẽo chỉ cần Mẽo ho 1 tiếng là bọn VC sẽ mua vé máy bay cho Will về trong nay mai, chứ Mẽo đa^u có chờ Will khai tội để làm mắt mặt Mẽo đâu ...

Đôi khi ḿnh phải hiểu ngầm bác Lz ạ ...trên đời này đâu cứ ǵ giấy trắng mực đen mà cho bác hiểu rơ đâu ...

Bác nghĩ sao thằng Khựa bỏ thằng Heo 1 cách dễ dàng thế ? Mới mấy tháng trước đây tụi đó (Trump & Kim) c̣n thách đố nhau, bắn hỏa tiễn, chửi nhau như con chó, mà bây giờ lại bắt tay nhau, khen nhau túi bụi, coi như chẳng có chuyện ǵ xảY ra ?

Bác tuy lớn tuổi nhưng rất c̣n VN lắm ...nói chung là ngây thơ theo kiểU dân dden ăn chắc mặc bền, chứ không có cái sự tính toán sâu xa cua bo.n Tu* ba?n dda^u.

Bác ráng t́m ṭi và google về vụ Globalist đi ...ráng t́m hieu bọn tài phiệt Mẽo,nhứt là bọn Rothchilds, Rockefeller families ....hiểu đường đi nước bước của bọn nó

Chứ bác không hiểu mấy thứ đó, tôi nói vịt bác nói gà, chẳNg bao giờ ddu.ng nhau đâuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]