Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ


Posted by CP ..98..134.180 on Sep 13, 2020 at 20:44:33:

In Reply to: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầu d posted by Lượm Lặt on Sep 13, 2020 at 20:07:33:

Có đọc tin online, nghe CSVN định nhập cảng vaccine của Nga về dùng trong nuớc. Nếu có vaccine của Nga, cáo dám đưa tay ra cho chủng ngừa không??

Tớ c̣n đọc thấy là có truờng hợp có nguời bị COVID-19 chữa khỏi, mấy tháng sau bị dính COVID 1 lần nữa. ===> như thế dùng huyết thanh của ngụi đa~ khỏi bệnh hay dùng vaccine chưa chắc thành công cho bịnh dịch COVID ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]