Re: Tinh


Posted by TLN ..172..17.177 on Nov 26, 2018 at 13:08:12:

In Reply to: Re: Tinh posted by tinh on Nov 26, 2018 at 12:34:43:

Hôm nay BP b́nh b́nh v́ Mon c̣n lag off sau 2 ngày weekend hehehe

Chưa đúng lắm đâu. He có khen mà chê là chính hehehe

Tại tinh nói TLN cũng dễ xúc động nên nhớ tới lời he nói TLN. He bào trên VS th́ TLN có vẻ cứng cỏi sừng sỏ lắm, nhg chỉ là trái dừa ngoài cứng trg toàn nước, mà TLN chưa luyện thành dừa khô nên ko cần dùng dao chặt mạnh làm ǵ, dao bén phạt phạt vài nhát là chảy nước ra rồi lol

TLN nói sẽ ráng luyện cho thành dừa khô. He bĩu môi nói dừa tươi nước c̣n ngon ngọt và cùi mềm c̣n ăn được, dừa khô nước nhạt có vị chua, cùi dừa chỉ để nạo ra vắt lấy nước cốt thôi. Đừng ham làm dừa khô hehehe

Vậy mới biết là trông mặt ko bắt ra h́nh dong, ko phải nói TLN đâu nha, là hắn đó, TLN cứ tưởng he hiền lành khờ khạo mà đáo để ghê 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]