Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ)


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 22, 2019 at 13:30:11:

In Reply to: Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ) posted by tinh on Nov 22, 2019 at 13:11:54:

mẹ mnh khgn thể giết con từ trong bụng v thời đ phải sinh ra mới biết trai gi
mẹ mnh phải sinh để giữ chồng nếu khng sinh chong sẽ kiếm người khc sinh trai
mẹ mnh chỉ khng thương con chứ khng phải l người c độc hay bi tam than
do you know what love mean?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]