Re: Vu Vơ


Posted by KT ..107..97.46 on Jul 19, 2019 at 13:48:09:

In Reply to: Re: Vu Vơ posted by DG on Jul 19, 2019 at 13:40:01:

Cũng c khi người ta mua rồi nhờ cashier dng my d gim (ci nầy l hồi lu rồi) rồi tờ v số đ trng nhưng cashier ni trật rồi lấy lun tờ v trng đ, ci nầy hồi 10 mấy 20 năm trước lận mới c, giờ my d số dể dng rồi khng cần nhờ đến cashier nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]