Re: chắc xong đời ri


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 10:29:26:

In Reply to: Re: chắc xong đời ri posted by :-) on Nov 07, 2018 at 10:27:02:

ủa đu c nghĩ negative đu S :) biết bản n từ summer ri, nhưng muốn 2nd opinion m chưa tới lảnh n, mai or mốt mới đi nhận hihihi

doctor ni ri, easy lắm, đn b hay bị buu tử cung , buu buồng trứng , lấy ra xong thi nn chả c g fải lo, fải vội nn t tMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]