Re: Đừng nuối tiếc - lượm trên mạng


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 11:40:22:

In Reply to: Re: Đừng nuối tiếc - lượm trên mạng posted by :-) on Nov 07, 2018 at 11:32:26:


Trong cùng một buổi sáng, trong cùng một ngày mà một mái đầu hói và một mái đầu xanh của hai ḿnh cùng nghĩ đến một chữ.

Cô tụng kinh nhiều chắc phải biết đây là cái duyên, và nợ .

Cô nợ tôi ly cà phê.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]