Re: Bức tượng "Tiếc Thương"


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 07, 2018 at 19:06:42:

In Reply to: Bức tượng "Tiếc Thương" posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 11:17:09:

ha ha ha

Đọc chuyện Tiếc Thương lm mnh thương tiếc Nghĩa Trang Qun Đội !

Ối ối DCZ ơi l TCZ ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]