Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bc Vịt (3)


Posted by Z ..98..134.180 on Mar 14, 2019 at 12:54:02:

In Reply to: Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bc Vịt (3) posted by htc on Mar 14, 2019 at 12:30:40:

Nghe bc vịt viết th từ saigon bay ln H nội trước, sau dd từ H Nội lấy xe lửa (train) hay xe hơi gn 2 hours
Đến dỉNh ni fansipan th c thể đi cable v Leo gần 500 bậc thang leo ln đỉnh ni fansipanMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]