sa'ng nay


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 08:40:20:

chị chồng lại đem fruits ln đ dặn đừng đem fruits ln ri m her thấy đi ăn, ăn xong th thằng no ở chung fải gip b clean up after her diarrhea cho ne^n DG cha^?u sang tro^ng my mom la` thuo.ng sa'ch ...hhihihi ni hoi ni mi lm như chị chồng điếc hay sao . hay l khng biết suy nghĩ

ri chi. ddo' cứ text hỏi: who stay with mom today c giỏi th quit job and stay home with mom khỏi fải ngy no cũng text hỏi

chắc lần sau đem nữa, DG giục v sọt rch cho xong hihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]