Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bc Vịt (3)


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 14, 2019 at 14:00:46:

In Reply to: Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bc Vịt (3) posted by D t on Mar 14, 2019 at 13:39:56:

Wow gia đnh D t nhiu ngui qu ... m dường như D t l t thiẹt phải khg ?

ng anh kế chị ở Hanoi, sau khi di cư vo Nam. ??? :)

Chắc bc Chị Cả kiểu ngui lớn tuỏi nn ni vạy :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]