Chlng Tu


Posted by KT ..107..97.47 on Jul 16, 2019 at 07:31:58:

Trong tiệm c c kia mới ngoi 30 lấy ng chồng Tu 65 tuổi c 2 đứa con 2 tuổi v 1 đứa mới 8 thng, chng keo kiết khng cho g hết , muốn c tiền c phải đi lm neo part time, ngy nghĩ th ở nh lo cho chồng con, ngy đi lm th chồng coi con, nhưng khi về đến nh th phải lo mọi việc
Đọc post nầy coi Q cn muốn date anh Tu nữa khng !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]