Re: Thư gửi bố nui v3


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 15, 2019 at 06:35:43:

In Reply to: Re: Thư gửi bố nui v3 posted by Nhị Ca on Jan 14, 2019 at 21:45:04:

typo hả NC? trg cu trn sao NC ghi "c'est"? v "s'est" mới đng m. Động từ "se passer" ở temps pass compos ...

who cares but I do ihihii

tin l NC typo m thường NC hay đnh chnh sao ci ny khg đnh chnh vậy ihihii

cũng quan trọng đ nha ehehee lỗi nặng lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]