Re: Chlng Tu


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 07:50:38:

In Reply to: Re: Chlng Tu posted by TLN on Jul 16, 2019 at 07:42:56:

Su lăm TLN ,

Thay v ci tuổi su nhăm ở nh trng chu th cụ ny trng con mọn :))
Cụ m vớ vẩn khng giả bi đủ cho c b kia th coi chừng ở nh trng chu vờ tham ;un :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]