Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bác Vịt (3)


Posted by htc ..156..216.14 on Mar 14, 2019 at 13:27:29:

In Reply to: Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bác Vịt (3) posted by áikhanh on Mar 14, 2019 at 13:20:37:

Em sợ nhất là đôi khi miệng em không nghe theo cái đầu em khi thấy những điều không muốn thấy đó chị . Em không c̣n người thân trực tiếp bên đó nhưng ox em c̣n và lần cuối về là năm 1996, cũng khá lâu rồi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]