Re: Long cưng: chiện tnh lm ly


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 15, 2019 at 09:35:57:

In Reply to: Re: Long cưng: chiện tnh lm ly posted by DG on Jan 15, 2019 at 09:21:50:

DG l con ut của your mom,,, wo m your mom ngy xưa ngoi 40 roi cn c con nhỏ hn,,, trời cho vậy nen giờ mới c con gi để nhờ ..

cn M l con đầu lng .. thời sinh vin xa nh xa đất nuớc hihihihi,,,, v lại mẹ của M thuộc hng du học truớc 75, nen chc tn tiến hơn nhieu b mẹ khc ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]