Re: DG ==> flat iron


Posted by DG to chị TLN ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 09:36:58:

In Reply to: DG ==> flat iron posted by TLN on Jan 15, 2019 at 05:43:04:

trưa rảnh or tối rảnh, viết sơ sơ cch du`ng flat iron nha chị bật bao nhiu độ đủ nng để straight hair ri lc straight hair c c`n lm tc ut 1 cht khng, hay để tc kh ri du`ng my

Ca'm on chi. truo'c nha
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]