Re: DG ==> flat iron


Posted by TLN ..172..22.162 on Jan 15, 2019 at 10:09:35:

In Reply to: Re: DG ==> flat iron posted by DG to chị TLN on Jan 15, 2019 at 09:36:58:

Chị thch thật nng v chị để nguyn chm bự ko thẳng cho lẹ, chị chỉ ko lớp ngoi thi v lớp trg ko thẳng tc xẹp xuống ko đẹp. Khi dng flat ỉon m để tc ẩm th sẽ mau thẳng hơn nhg dễ bị damage, sợi tc lu ngy sẽ mỏng v dễ bị đứt hay gy. Chị ko tc lc tc completely kh v để nng max nn tc thẳng mướt v bng m ko hề bị chy hay split end bao giờMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]