Tay đau


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Dec 15, 2018 at 18:29:17:


Đọc hai chữ "tay đau" trong chợ chợt nhớ đến lời than thở của một ông bạn.

Ông này rất tích cực trong sinh hoạt của Hội Thừa Thiên - Huế ở Sacto.

Như mọi người đều biết về chuyện hội đoàn người Việt ḿnh, có những thành viên khi tham gia các buổi sinh hoạt tiệc tùng th́ rất năng nổ trong việc đọc diễn văn, ngồi mâm trên; c̣n những việc như chuẩn bị bàn ghế, treo dán biểu ngữ hoặc dọn dẹp th́ trốn mất, hoặc viện lư do này nọ để đùn cho người khác.

Khi bàn về những nhân vật như thế, bạn tôi than thở:

"Mậy ôn nớ khi cọ ăn cọ nói th́ ôn mô cụng "Tau đây!"; c̣n khi mô cọ việc chi phại làm th́ "Tay đau!"

(Dịch ra tiếng Việt: Mấy ông nớ khi có ăn có nói th́ "Tao đây!"; c̣n khi mô có việc chi phải làm th́ "Tay đau!")

O CH với bác tbm xem tôi dịch có đúng không hỉ ?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]