Re: hỏi ?


Posted by Bờm ..73..180.33 on Aug 10, 2018 at 06:07:22:

In Reply to: hỏi ? posted by KT on Aug 09, 2018 at 17:16:23:

ha ha ha ha

Thi rồi rồi !
Trng ngay chc rồi !

Đằng đang lập phng nh la theo du chn sỏi đ của cc ch bc tớ như ch Ngủ Cao Nhất Thấp
Sơn Dương
Vnh ln
Ph Mad
Hội d
Hiệp gi
Hng heo dầu Bnh G Mờ
Romeo Đạt
Hồng sửa
Vin bờm xờm
Sơn đầu b
Mạnh Thạch đầu đ
Kp Nhựt
Đức Cống
Hưu g tồ
Tỷ sira
Cường đen
Lai chung chinh
HưU ng thần ve chai
Năm c
Tnh mo
Tiến đầu bạc
Long hổ phong vn
Hi người hoả tinh
Năm dn đen
Thiếu mắt ốc nhồi
Nọc thịt b
Thế di xệ, ....

V như thế sẽ c dịp lập phng ba nữa

Kinh thiệt

Oi oi TCZ ơi l DCZ sao m hiền lnh tu xuất như thế ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]