Re: to TOI


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 21:05:56:

In Reply to: Re: to TOI posted by tn on Sep 13, 2020 at 20:49:42:

vậy tn post cái message đó cũng có ư cầu nguyện như mọi người, đúng không nè ? Đừng chối nhé ...hiihih...biết dă tâm của tn mà ....:)))

trước đó tn c̣n nói là COVID-19 này sẽ không bao giờ vào được nước Mẽo, v́ nước Mẽo coi trọng những bịnh dịch này lắm ...không giống như bọn ba tàu ...đại khái là thế, ḿnh không nhớ rơ nguyên văn, nhưng hiểu cái cảm nghĩ của tn về nước Mẽo thiên đường ...

không tin tn check ại message của tn đi và đưa link làm chứng ...ḿnh không nhớ rơ nguyên văn v́ ḿnh vie^'t codes, nhức đầu lắm, bộ óc của ḿnh có giới hạn ...ḿnh chỉ nhớ man máng theo tâm thức của mỗi người thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]