Re: Vu Vơ


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 19, 2019 at 14:06:47:

In Reply to: Re: Vu Vơ posted by DG on Jul 19, 2019 at 13:38:14:

Bác DG có khiếu chơi game sao không kể ra :) Trong này bác chơi game chắc là đỉnh rồi, khó ai hơn được bác :)

Hôm trước nghe nói đội VN thắng giải World Cup về chơi game, môn Arena of Valor, không biết bác nghe qua game này chưa? Game này bên châu Á chơi nhiều chứ Âu Mỹ ít chơi

Thường bác hay chơi những cái ǵ? Có chơi ví dụ như Battle Royale không?

(Bác trả lời rồi tối về tôi đọc, giờ phải đi, enjoy the weend các bác)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]