Re: Long cưng: chiện tnh lm ly


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 11:12:38:

In Reply to: Re: Long cưng: chiện tnh lm ly posted by My on Jan 15, 2019 at 11:07:56:

KT nghĩ, ci g rồi cũng nhm chn :)))) c ci cp to chắc lc đầu cũng vui vui, nhưng sau ny chắc cũng vậy, to nhỏ như nhau :)))))) nhưng ci thng minh th bền hơn, trn đy đa số cc b cc c điều thng minh trong đ c tinh :)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]