Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng?


Posted by Ti ..99..22.201 on Nov 08, 2018 at 10:30:35:

In Reply to: Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng? posted by honhoang on Nov 08, 2018 at 10:24:43:

Ông hơi hàm hồ rồi đó . Tôi chuyển bài viết của ông KA vô cho ai thích th́ đọc, có tên tác giả đàng hoàng chứ không có copy của ai làm của ḿnhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]