Job opening


Posted by KT ..107..97.77 on Dec 10, 2019 at 10:47:19:

Có ai thích về Oregon ở không ? Có cái job nầy mới mở nè:
-Laser System Development Engineer
Nếu có ai chịu th́ cho KT biết để KT được $1,000 :)))
Ngoài ra ở Santa Clara cũng có 4 jobs mới mở nữa
:)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]