Re: Long cưng: chiện tnh lm ly


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 10:59:30:

In Reply to: Re: Long cưng: chiện tnh lm ly posted by My on Jan 15, 2019 at 10:49:23:

Mấy ng ai cũng ham số nhiều , m thực tế chỉ c một b thi, KT nghĩ vậy, cho nn chọn b no phải chọn cho kỹ một b thi :))))
Như co nh mnh thch cp lớn th chọn cp , KT th chọn thng minh vi đẹp :))) thnh ra đụng cp nhỏ xu hoi h :)))))
Trn đy KT thấy c TLN , she ci g cũng c hết , lucky cho hắn của TLN :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]