MSP


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 15, 2019 at 13:47:06:

MSP cũng v web của túi Calvin Klein há, họ còn sale khg, chứ tùn trước họ giảm giá quá chừng, áo đ̀m họ may mặc m đẹp lắm, mặc v ngó đẹp hơn treo ở ngoài, tùn r̀i đi malls cũng vớt được 1 cái, đi l̃ CN r̀i mặc v ax lác mắt lun ihihi, mà ng hx mỹ cũng lác mắt hỏi dress up go to church ? v chợ cũng làm ḿy bà nhìn với ánh mắt khg bít gọi là gì, nhg mình chỉ c̀n cười và chào 1 cái là vui vẽ. Áo đẹp nn v nhà thờ cởi coat ra, lúc ra ngoài lại phải mặc v khg thì lạnh teo .

1 ph̀n vì mình đã mua và xài d̀u thơm Daisy Dream của Marc Jacobs; mùi nó ŕt là thanh thoát .
mới đ̀u tính mua cái mà MSP xài của Chloe, nhg coi reviews thì th́y ai cũng xài nó, ŕt là nhìu ng thićh cái MSP thích nn mình thành h́t thích :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]