Re: Stock


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 11:20:54:

In Reply to: Re: Stock posted by DG on Jan 15, 2019 at 11:10:18:

Lc trẻ KT cũng bay nhảy , nhưng KT nhn lại khoảng đời của mnh, lm cho KT nghĩ rằng , trời cho minh bao nhiu th c bấy nhiu thi khng hơn nữa đuọc :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]