Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng?


Posted by honhoang ..144..52.21 on Nov 08, 2018 at 10:36:37:

In Reply to: Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng? posted by tn on Nov 08, 2018 at 10:29:50:

khi nói nguoi khác ignorant là arrogant roi dó tn! khong can biet tui có humble hay khong! yup ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]