Thuế năm nay


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 14, 2019 at 21:30:10:

Nghe như ai cũng phải đng nhiều thm,
mnh sợ chưa dm coi thử năm nay chi ra thm bao nhiu :(
C ai rnh về thuế xin cho biết ai bị trả thm v ai c lợi trong năm nay, xin cm ơn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]