Re: DG ==> flat iron


Posted by TLN ..172..22.162 on Jan 15, 2019 at 08:08:02:

In Reply to: Re: DG ==> flat iron posted by My on Jan 15, 2019 at 07:43:53:

Nếu flat iron của em ko phải l ceramic th đừng dng m lm tc damage nha. Dng ceramic flat iron tc ko bị burn chy m cn bng ln đẹp lắm, đẹp hơn dng my sấy tc nhiều. C điều người no nhuộm tc nhiệ th tc bị chemical lm mất chất bng nn phải dng serum cho tc hay dầu dừa mới bng đượcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]