Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bc Vịt (3)


Posted by D t ..98..134.180 on Mar 14, 2019 at 14:16:22:

In Reply to: Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bc Vịt (3) posted by Hải u on Mar 14, 2019 at 14:00:46:

Th l t thật chứ giả :):)
Trong gia đnh ak khng được ni kiến c g hết:(
Sau khi lấy chồng mới được c kiến:) Anh Chung chiều ơi l chiều ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]