Re: Chlng Tu


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 08:13:12:

In Reply to: Re: Chlng Tu posted by TLN on Jul 16, 2019 at 08:08:24:


v bc KT lo ngại Q khng được bao cho nn ti đưa ra ci nhận xt để bc KT thấy chẳng hon cảnh no giống hon cảnh no!
Thuận theo tự nhin l tốt nhất :)

Trường hợp của TLN th ti đoan chắc TLN gọi chng bằng "anh" rồi đng khng no ?
m anh th phải bao bọc cho em chứ !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]