Re: MẤT HẠ VIỆN GHI DẤU CHIẾN THẮNG CỦA TRUMP


Posted by Ti ..99..22.201 on Nov 08, 2018 at 10:14:56:

In Reply to: Re: MẤT HẠ VIỆN GHI DẤU CHIẾN THẮNG CỦA TRUMP posted by :{ ) on Nov 08, 2018 at 10:07:54:

Tui chỉ thấy dn tị nạn ở CA đ qun bng đi mất l mnh đ từng bị Jerry Brown & Joe Biden xua đuổi như ch hồi 1975Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]