khẩu nghiệp


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 16, 2019 at 09:27:45:

hm qua mnh xem youtube c b ngoại 85 tuổi phải ngm mnh dui hồi nuc từ sa'ng tới 7 giờ tối để bn s nui đứa chu bi. bi.nh ta^m tha^`n ba^?m sinh va` me. no' ma^'t sau khi sanh no' (b ngoại chi? l bc du) c post youtube ln tối hm qua

http://vsgardens.com/forum/culture/messages/1470.html


9:30PM về từ nh mẹ, tự du*ng ngẩu hư'ng kể chuyện ngui ny khổ, ngui kia khổ v kể lun chuyện b ngoại 85t cho hắn nghe

hắn ni: em thấy chưa, co' bie^'t bao nhie^u nguoi` kho^? ho*n mi`nh, ne^n cu*.c 1 chu't ddu*`ng co' than va?n, va` tại sao anh lo cho chị bịnh

xong, coi như chị bịnh sẽ ở với mnh cho tới chếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]