bán than


Posted by Mây ..198..221.51 on Nov 08, 2018 at 10:55:55:

Chuyện của M với mẹ M là chuyện dài nhiều tập nói hoài không hết :( ... đại khái là mẹ M bực bội chuyện bố M bỏ mẹ M nên giận cá chém thớt, trút lên đầu M, là hiện thân của cái quá khứ mà mẹ M không muốn nhớ đến ... Nhiều lúc M không biết M là con ruột hay con ghẻ nữa ... :(
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]