Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 12:05:15:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by anhkhachquen on Feb 07, 2020 at 12:01:25:

th́ đó ,,,, tn muốn nói voi vài nguoi ỏ VN,, nhưng sơ họ bị liên luỵ nen đếch dám nói ,,, cho nen vô đang xổ .....


khong khi VN ô nhiểm quá nen virus corona cũng khong sống nổi hihihihihihihi ,,,,,, nguoi VN đói,,, ăn đủ thức con ,, nen giờ sức đề khánh rat cao,,, virus corona cũng phải nể ........ bởi dzị cho nen VN chỉ có 10 nguoi bị nhiểm thoi .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]