Chuyện bomb nổ tại chợ!


Posted by anhkhachla ..172..43.156 on Dec 15, 2018 at 19:03:49:

Sáng ra pha một ấm trà
người yêu thức dậy, khề khà với tôi
đổ mưa bong bóng ngoài giời
may c̣n ấm cúng cuộc đời in đo (*)
chín giờ sáng muốn ngủ kḥ
nhưng c̣n ít việc phải lo cho tṛn
số là:
việc nước, việc quan
việc giời chuyện đất chẳng c̣n lo ra
thế nhưng c̣n cái việc nhà :)

Lo xong việc nhà, quay lại mới hay chợ lại nổ bomb nữa rồi!?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]