Re: Vu Vơ


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 19, 2019 at 14:09:23:

In Reply to: Re: Vu Vơ posted by Lz on Jul 19, 2019 at 14:06:47:

tui chỉ chơi game on tablet, on phone thôi bác … 2 games tui chơi là Cookie Jam và Clash of Clans …

ai cũng ngạc nhiên v́ tui chơi game , họ khong nghĩ đàn bà a' ddo^ng lại thích chơi gameMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]