Re: Bắt phone hay l bắc phone


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:58:06:

In Reply to: Re: Bắt phone hay l bắc phone posted by Đang học tiếng Việt on Nov 22, 2019 at 13:54:12:

bài đó melody ra sao ta, chắc phải v utube search thử đ̉ coi hay tới đu mà phải đ̉ nàng nhớ hơn 10 năm eheheeeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]