Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 12:00:29:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by TLN on Feb 07, 2020 at 10:47:54:

tn thay CSVN chỉ lo cho dân TQ thôi,,, c̣n dân VN th́ cho chết bớt ..... dứa nào bịnh th́ cho nó chết theo bịnh,,, đứa nào nghèo th́ cho nó chết đói ....


có bao nhieu nguoi bịnh sốt ho,,, th́ họ chỉ cách ly tại nhà để theo dỏi bệnh ..... ... nói vậy nhưng khong giải thich rỏ là họ đang làm cái ǵ cho mấy nguoi đó ......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]