Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 13, 2020 at 20:56:17:

In Reply to: Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ posted by CP on Sep 13, 2020 at 20:44:33:

Corona là virus, chỉ lây lan nhanh gấp nhiều lần flu và dễ gây tử vong hơn
Flu váccine năm nào cũng có, như vậy vaccine Covid-19 cũng có thời hạn chứ không trị được cả đời đâu!
Như vậy GS nghĩ con người phải t́m cách ngăn ngừa virus trước khi xảy ra, sau khi xảy ra chỉ c̣n cách t́m váccine hay tạm dùng các treatment để làm giam thiểu con số tử vong thôi!
Và vaccine cho Covid-19 chỉ có tác dụng mấy tháng thôi!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]