Re: ==> bc My & ch


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 08, 2019 at 08:01:15:

In Reply to: Re: ==> bc My & ch posted by ch on Mar 07, 2019 at 18:10:10:

Anh ch coi lại đi, nhiều hơn 3 mins đ
Từ lc VS bị trục trặc tới giờ server ok, cc con kiến b vo VS bị n tắc b ra khỏi VS
rồi bị ghiền b vo, n tắc b ra
vo ra vo ra suốt cả mấy tiếng :)))
th đm kiến đụng đầu nhau rồi qunh đầu lại suốt cho tới khi khc gỗ chỉ cn lại 4 con th mới cộng thm khoảng 90 seconds để rớt sạch khỏi khc gỗ :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]