Re: Hôm nay


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 07, 2020 at 09:00:32:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by KT on Feb 07, 2020 at 08:55:01:

ngày xưa lúc DG chưa phải trông mẹ nhiều, DG ở nhà hút bụi, giặt / xe^'p quần áo, cook vài món … rồi tối lên pḥng thấy hắn nằm chơi hoặc xem tivi là mặt DG su*ng đô'ng, nói gio.ng bực bội v́ ḿnh làm trong khi hắn chơi

từ ngày chị AK nói với DG: ḿnh làm nhiều hơn chồng ḿnh 1 ti' chả sao cả

cho nên bây giờ DG thoải mái lắm … ngày nào ở nhà không phải trông mẹ nhiều th́ dọn cái này cái nọ , trong khi hắn nằm xem tivi hoặc bắn game , DG chả bực nữa

hắn không thích làm việc nhà nên DG chả nhờ v́ hắn làm dối, cuối cùng ḿnh phải làm lại …Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]