Re: Hôm nay


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 07, 2020 at 09:32:38:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by KT on Feb 07, 2020 at 09:06:14:

hắn có ông anh rể ngụi trung , he siêng lắm , làm đủ thứ việc nhà … rảnh c̣n đi đào cây cổ thụ, rùi move nó sang chổ khác, khiêng 1 ḿnh không nổi, chạy sang nhờ hắn và nhóc phụ khiêng … hắn về đau lu*ng bị DG la , nói mai mốt trốn đừng giúp, anh rể siêng th́ kệ ổng, tại làm ḿnh đau :)

chị hắn lâu lâu than: ảnh siêng quá, chị mà nằm xem phim như em là ảnh cằn nhằn nên chị phải ra vườn dọn cái này cái nọ khi ảnh làm việc nhà khác của ảnh …. chị hắn đuọc cái cũng sie^ng …. DG th́ thích xem phim hơn làm việcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]