Re: Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 11:24:06:

In Reply to: Re: Không nói ra, ai mà biết nè posted by áikhanh on Feb 15, 2019 at 11:19:39:

Giờ để "sống" của MSP là khi leo lên giường, lướt fb 1 ṿng rồi lăn khèo ra ngủ hi hi
Dạ đem biếu hết rồi chị aikhanh, nhà có 4 cái và đă tiêu thụ hết rồi :)
Và yes, năm sau lại gói nữa v́ mấy anh nhỏ nhà MSP rất thích ăn bánh chưng. Tụi nó c̣n biết ăn với cả dưa món ngoại làm nữa nà chị :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]