Re: 9:00 rồi


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 04, 2018 at 10:44:23:

In Reply to: Re: 9:00 rồi posted by DG on Oct 04, 2018 at 10:10:34:

tại tn m chơi qu, hong lo lm :):), by giờ trể rồi mới lo chạy, cha.y khong ki.p pha?i ca^`n giu'p ... ci loại business ny phải prepare truớc mới đuợc,, chứ bn khong thi th 1 mnh tn lo đuợc, right now ....


vo*'i 3 nhc,, tn chỉ lm khi tụi n đi học thi ... cộng thm việc nh + cooking, business giống như hobby vậy :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]