Re: to TOI


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 20:37:08:

In Reply to: Re: to TOI posted by tn on Sep 13, 2020 at 20:29:58:

mnh khng nhớ r nguyn văn, nhưng trong thm tm của tn cũng nghĩ như mọi người l Trump sẽ đi v nh thờ vo lễ Phục Sinh v cu mong Thin Cha cho Trump vaccine để cứu nhn loại, đng khng n ? Ăn thua l ci , chứ khng phải lơi ni ...vậy th nhhững g ti ni về tn l đng gồi, cn chối ci g nữa ...hihihiihMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]