Re: đn b v gia đnh


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 11:27:58:

In Reply to: đn b v gia đnh posted by DG on Feb 15, 2019 at 11:22:32:

Tại v mọi người phần lớn được raise v see roll của đn b l như vậy nn n l ci cycle được repeat :)
Rất t đn ng biết bếp nc v dọn dẹp nh cửa (ngay cả x hội ty phương cũng l mẹ trong nh cooking m DG )Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]