Re: thiệt l đau lng


Posted by DG ..73..148.244 on Aug 09, 2018 at 17:43:29:

In Reply to: Re: thiệt l đau lng posted by tbm on Aug 09, 2018 at 17:36:05:

đời c nhiều chuyện bất ngờ lắm anh ơi hihihi

c lần hắn kể ... đi xe với thng lm chung, c thng homeless chạy lại xin tiền, bạn hắn khong cho cn ni : tao cũng cần tiền, my cho tao 1 cht đuọc khng ? hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]