Re: tinh ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Jun 19, 2019 at 11:10:52:

In Reply to: Re: tinh ơi posted by tinh on Jun 19, 2019 at 11:08:03:

mnh co' mua cai o mu đen size sx mặc hơi rộng nhưng ma h mặc thoải mi . bữa đi Luau ở Hawaii mặc, my nhc cứ chọc: mẹ đi funeral hả mẹ hahahaha

tại đi mall ở Hawaii, định mua 1 ci đầm flower mặc cho hợp nhưng khong tm đuọc ci no nn đnh mặc ci đầm mu đen

giờ họ final sale, cn $20, mnh lc cở $40 lc đ

https://www.whitehouseblackmarket.com/store/product/shortsleeve+black+laceup+knit+shift+dress/570230703?color=001&catId=clearanceMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]