Re: Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 15, 2019 at 11:16:14:

In Reply to: Re: Không nói ra, ai mà biết nè posted by DG on Feb 15, 2019 at 11:10:36:

DG Mỹ con qúa nha:):) J/K!!! Cái ǵ ḿnh không thích th́ làm sao được:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]