Re: Bắt phone hay l bắc phone


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:03:27:

In Reply to: Re: Bắt phone hay l bắc phone posted by Lz on Nov 22, 2019 at 11:50:36:

ṿy chứ đ́ ng đ̉ phone xúng thì ng bắc gọi là gì ? tui coi phim nghe mới bítMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]