Re: nghe nhạc chiều chủ nhật .....Ngy Xưa Một Chuyện Tnh Sầu


Posted by :{ ) ..73..80.54 on May 17, 2020 at 21:40:07:

In Reply to: nghe nhạc chiều chủ nhật .....Ngy Xưa Một Chuyện Tnh Sầu posted by CP on May 17, 2020 at 18:40:42:


"Yu nhau, mến nhau chưa hề cầm tay, hn nhau. Ở ci thời mỗi mu đến thăm hỏi tin nhau rồi đi về."

Bc với ti cng l "ng đồ gi" m sao hồi đ khc nhau vậy ha?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]