Re: a day after Valentine


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 10:48:33:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by MSP on Feb 15, 2019 at 10:44:56:

thch ai cho chị chồng b ch bng c cht ớt kh nhn như kh b , DG bc ăn chơi

chiều qua cn 1 cht cơm sấy ch bng, DG ăn hết, dọn hngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]