Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 08, 2018 at 10:55:57:

In Reply to: Re: Kiêm Ái - Đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng? posted by Ti on Nov 08, 2018 at 10:18:46:


"Không có đâu! Không có đâu là không có đâu!"

Tôi đọc kỹ lắm á. Đọc bản tiếng Việt bác post lên tôi không hiểu, nghĩ sao mà cái bài viết này nó kỳ cục vậy .

Sau đó tôi chuyển sang tiếng Nga th́ hiểu ngay.

Mà nói thiệt, lúc năy đọc bản tiếng Việt tôi có cảm tính xổ tiếng Đức nữa đó!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]