Re: My & tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 15, 2019 at 12:51:22:

In Reply to: My & tinh posted by Nhị Ca on Jan 15, 2019 at 12:02:42:

"qui" dùng cho chủ từ tức sujet, còn que dùng cho túc từ tức complément d'objet direct, cho nn trong cu Peu importe ce qui sest pass ("Khg quan trọng chuỵn đã qua") thì dùng "qui" vì là chủ từ của đ̣ng từ "s'est pass". Rõ ràng, "Chuỵn" là chủ từ của "đã qua".


ví dụ cho "que" nhen, "Peu importe ce que vous voyez, ("Khng quan trọng cái gì anh th́y"), ở trường hợp này dùng "que" vì nó là túc từ cho đ̣ng từ "voyez" . Anh th́y cái gì. Rõ ràng, "cái gì" là túc từ của "th́y".
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]